Gràcies a tots!

Agraïments

Un any més la cursa ja està preparada per començar a rodar. Primerament dir-vos que això no seria possible sense el increible treball que fa tota l’organització, per això volem agrair-ho. També donar-li les gràcies a tots aquests espònsors i col·laboradors, que sense ells aquesta cursa tampoc seria possible, per això un cop més dir-vos que gràcies.

Per últim també fonamentals en la 494 són els voluntaris que fan que el funcionament d’aquesta cursa surti tal i com ha de ser. Si voleu fer de voluntaris i col·laborar amb nosaltres per la cursa d’enguany podeu anar directament a l’apartat de Contacte.